Hypnotherapie

« terug

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In de hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van het spontane, natuurlijke vermogen van mensen om in trance te gaan. Trance is een vorm van verhoogde concentratie en eigenlijk een alledaags verschijnsel: denk maar aan het helemaal opgaan in een boeiende film, waardoor je de omgeving niet meer opmerkt.

In de hypnotherapie wordt op een veilige en gezonde manier gebruik gemaakt van trance. In deze toestand van verhoogde concentratie en ontspanning wordt het rationele denken (het ‘bewuste’) wat naar de achtergrond geschoven, zodat u meer toegang krijgt tot uw innerlijke belevingswereld (het ‘onbewuste’). Op deze manier leert u op een andere manier dan u gewend bent naar uzelf te luisteren. U komt dichter bij onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunt u nieuwe inzichten krijgen, die u in uw dagelijks leven kunt toepassen om zo uw doelen te verwezenlijken. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoudt u altijd de controle over uzelf. Door met gerichte trance de ervaringen te onderzoeken die aan het probleem ten grondslag liggen, kunt u contact maken met innerlijke hulpbronnen en nieuwe gezonde oplossingen vinden.

Binnen de hypnotherapie bestaan verschillende trancetechnieken zoals bijvoorbeeld regressietherapie en zelfhypnose. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een ondersteuning van de reguliere en complementaire geneeskunde. Hypnotherapie wordt niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Ook medisch specialisten zoals chirurgen, anesthesisten, radiologen, artsen en tandartsen maken er gebruik van. Ik ben erkend hypnotherapeut, aangesloten bij de NBVH. Sessies worden dan ook geheel of gedeeltelijk vergoed door vrijwel alle zorgverzekeraars, mits u aanvullend bent verzekerd. Meer informatie over hypnotherapie kunt u vinden op de site van de NBVH (zie links).