Counseling voor particulieren en bedrijven.

Counseling

Counseling is een vorm van kortdurende psychosociale hulpverlening voor mensen met een gezonde stabiele basis die tijdelijk hulp nodig hebben. Counseling biedt ondersteuning bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in een mensenleven. Deze situaties kunnen klachten geven als vermoeidheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Persoonlijke counseling kan helpen de balans terug te vinden en klachten te verminderen. Als counselor werk ik vanuit een oplossingsgerichte en toekomstgerichte benadering. Hierbij wordt uitgegaan van wat er nu goed gaat en van uw aanwezige vaardigheden en kwaliteiten. Uitgangspunt is het principe dat u zelf in staat bent om eigen oplossingen te vinden om uw doel te bereiken. Door het gebruik van specifieke gesprekstechnieken en/of interventies/oefeningen wordt u uitgenodigd deze (persoonlijke) oplossing te vinden. Als counselor bied ik een veilige en respectvolle omgeving waarbinnen dit mogelijk wordt en heb ik een begeleidende en ondersteunende rol. Technieken en methodieken die kunnen worden ingezet komen onder andere uit NLP, RET, ACT, sociaal panorama, symbooldrama, werken met kernkwaliteiten en het werken met dromen. Ook ontspanningsoefeningen en visualisaties kunnen onderdeel uitmaken van een counselingstraject. Het werken met EMDR behoort eveneens tot de mogelijkheden. Elk traject is maatwerk, dus alles gebeurt uiteraard in overleg.

Een counselingstraject begint met een intakegesprek, waarin we samen uw vraag verkennen. Aan de hand hiervan wordt bepaald aan welke doelstelling zal worden gewerkt en welke aanpak het meest geschikt zal zijn. Een gemiddeld counselingstraject omvat 5-10 sessies, die om de twee of drie weken plaatsvinden. Elk traject is echter persoonlijk en afhankelijk van uw vraag. De stap naar de counselor neemt u op eigen initiatief.

Onderwerpen die passen in een counselingstraject zijn o.a.

 • overspannenheid, stress en burnout
 • emotionele problemen
 • chronische vermoeidheid
 • levensvragen en zingeving
 • vage lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
 • communicatieproblemen en conflicten
 • relatieproblemen
 • klachten van depressieve aard
 • slaapproblemen en concentratieproblemen
 • leerproblemen
 • rouw en verlies, psychosociale en emotionele problemen bij kanker (psycho-oncologische zorg)
 • problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk