Coaching voor particulieren en bedrijven.

Coaching

Ieder van ons wordt in het dagelijks leven vrijwel voortdurend geconfronteerd met veranderingen. Hetzelfde maken we mee binnen de organisatie waarin we werken. Dit veranderingsproces betreft de werknemer, het team, de afdeling en de organisatie als geheel. Coaching is een manier van begeleiden, waarbij mensen geprikkeld worden, hun persoonlijke kwaliteiten uit zichzelf naar boven te halen. Hierbij staan werkgerelateerde onderwerpen centraal. Door inzicht in eigen gedrag en de effecten van dat gedrag ontstaat ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Hierdoor wordt niet alleen de effectiviteit verhoogd maar ook het plezier in het werk.

CoBegeleiding werkt volgens de methode van het oplossingsgerichte coachen. Oplossingsgerichte coaching richt zich op het heden en de toekomst; het gaat er niet om de oorzaken van een probleem tot de bodem toe uit te spitten. Effectiever is het, te focussen op de oplossing. Als coach begeleid ik dit proces. Door het gebruik van specifieke gesprekstechnieken en/of interventies/oefeningen nodig ik u uit deze (persoonlijke) oplossing te vinden. Hierbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten en vaardigheden die u zelf in zich heeft. In tegenstelling tot veel reguliere coachingstechnieken is oplossingsgerichte coaching dan ook kortdurend van aard. Technieken en methodieken die kunnen worden ingezet komen onder andere uit NLP, RET, ACT, systemisch werken en werken met kernkwaliteiten.

Elk coachingstraject begint met een intakegesprek, waarin de huidige situatie en uw vraag worden besproken. Aan de hand hiervan wordt bepaald aan welke doelstelling zal worden gewerkt en welke aanpak het meest geschikt zal zijn. Een gemiddeld coachingstraject omvat ongeveer zes sessies, die om de twee of drie weken plaatsvinden. Elk traject is echter persoonlijk en afhankelijk van uw vraag. Een coachingstraject kan plaatsvinden in opdracht van de werkgever of van uzelf.

Typische vragen die passen in een coachingstraject zijn

  • hoe ga ik om met conflicten op het werk?
  • hoe ga ik om met stress?
  • welk werk past bij mij?
  • hoe kan ik beter functioneren?
  • wat zijn mijn kwaliteiten?
  • hoe vind ik een goede balans tussen werk en privé?
  • hoe zou ik mij verder kunnen ontwikkelen?