Profiel Colette Verberg.

Profiel

Colette Verberg is mijn naam, ik ben het gezicht achter CoBegeleiding. Mijn eerste studie was Franse Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jarenlange ervaring met begeleiding (als mentor en studiebegeleider) in het voortgezet onderwijs (havo/vwo) wekte mijn interesse in de achterliggende processen die het mensen mogelijk maken het beste uit zichzelf te halen en moeilijkheden op hun weg te overwinnen. Om deze processen beter te begrijpen studeerde ik een aantal jaren Psychologie aan de Open Universiteit (richting Gezondheidspsychologie). Behoefte aan meer praktische handvatten leidde tot de keuze voor de Post-HBO Registeropleiding tot Coach en de 3-jarige Beroepsopleiding Integratieve Psychotherapie bij BGL & partners. De Opleiding Inner Child Therapie, eveneens gevolgd bij BGL & partners, is een waardevolle en belangrijke verdieping op de Integratieve Psychotherapie. Daarnaast blijf ik bezig met bij- en nascholing.

Kernwaarden van waaruit ik werk zijn: betrokkenheid, samenwerking, transparantie, oplossingsgerichtheid en respect. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is het mogelijk een cliënt of organisatie zo te begeleiden, dat deze inzicht krijgt in de mogelijkheden die men zelf in zich heeft om het gewenste doel te bereiken. Als therapeut/coach/counselor speel ik daarbij een ondersteunende rol. Mijn streven is om mensen te begeleiden op weg naar persoonlijke ontplooiing en effectiviteit, zodat ze met meer (zelf )vertrouwen en plezier in het leven kunnen staan. Mijn overtuiging is dat ieder van ons de mogelijkheden in zich draagt om dit te bereiken. Ik zie de vraag om begeleiding vanuit de cliënt dan ook niet in de eerste plaats als een vraag om hulp maar eerder als een stap in een persoonlijk ontwikkelingsproces.

Ik ben aangesloten bij de NBVH. Het lidmaatschap van deze beroepsvereniging brengt met zich mee dat moet worden voldaan aan verschillende criteria op het gebied van bij- en nascholing, intervisie en professioneel handelen, zodat een goede kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd is. Ook sta ik als Registertherapeut ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Aangezien ik in het bezit ben van een AGB-code worden sessies door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende verzekeringspakket.