Integratieve psychotherapie en oplossingsgerichte coachings- en counselingstrajecten voor particulieren en bedrijven.

CoBegeleiding

Home

CoBegeleiding biedt integratieve psychotherapie en oplossingsgerichte coachings- en counselingstrajecten op maat voor particulieren, bedrijven en organisaties.

Samen onderzoeken wij welk doel u wilt bereiken en welke aanpak hierbij het meest geschikt is. Hierbij gaan we uit van uw vaardigheden en kwaliteiten. We focussen op dat wat goed gaat en u kan helpen de voor u passende oplossing te vinden. Ik begeleid u hierbij, aan de hand van specifieke gesprekstechnieken en interventies/oefeningen.

Kernwaarden van waaruit ik werk zijn: betrokkenheid, samenwerking, transparantie, oplossingsgerichtheid en respect. Ik ben aangesloten bij de NBVH ( Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten) en sta als Registertherapeut ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Aangezien ik in het bezit ben van een AGB-code worden sessies door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Daarom ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).