Integratieve psychotherapie en oplossingsgerichte coachings- en counselingstrajecten voor particulieren en bedrijven.

CoBegeleiding

Home

CoBegeleiding biedt integratieve psychotherapie en oplossingsgerichte coachings- en counselingstrajecten op maat voor particulieren, bedrijven en organisaties.

Samen onderzoeken wij welk doel u wilt bereiken en welke aanpak hierbij het meest geschikt is. Hierbij gaan we uit van uw vaardigheden en kwaliteiten. We focussen op dat wat goed gaat en u kan helpen de voor u passende oplossing te vinden. Ik begeleid u hierbij, aan de hand van specifieke gesprekstechnieken en interventies/oefeningen.

Kernwaarden van waaruit ik werk zijn: betrokkenheid, samenwerking, transparantie, oplossingsgerichtheid en respect. Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NBVH en sta als Registertherapeut ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Aangezien ik in het bezit ben van een AGB-code worden sessies door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Daarom ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).