EMDR

« terug

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) is een relatief korte en krachtige therapie voor mensen die vervelende, schokkende of traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en daar de gevolgen van ondervinden. Zoals bijvoorbeeld herbeleving, nachtmerries, angsten, fobieën, paniekaanvallen, post traumatisch stress syndroom (PTSS), maar ook gevoelens van somberheid, schuld, verdriet of schaamte. Bij een EMDR-procedure wordt de cliënt gevraagd een koptelefoon op te zetten waardoor de cliënt speciale geluiden (‘klikjes’) hoort, afwisselend links en rechts. Er wordt niet veel gepraat.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Dat EMDR werkt is wel duidelijk, maar hoe het precies werkt nog niet helemaal. In ieder geval lijkt het erop, dat de stimulatie van de linker- en rechterhersenhelft het natuurlijk verwerkingssysteem stimuleert. Dit verwerkingsproces is vergelijkbaar met wat tijdens de REM-slaap gebeurt, alleen nu in volledig waakbewustzijn. Hierdoor kan men schokkende ervaringen een andere, minder bedreigende betekenis geven waardoor deze een plek kunnen krijgen in de levensgeschiedenis van de persoon. De herinnering zelf blijft bestaan maar de emotionele lading neemt sterk af en zal uiteindelijk verdwijnen.

In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en de achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment noodzakelijk of nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.